Mapa strony

Bezpieczne miejsce integracji dla Juniora i Seniora

Logotyp Darłowskiego Centrum Wolontariatu

Cel projektu

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców Sołectwa Lejkowo. Stworzenie bezpiecznego miejsca integracji dla Juniora i Seniora, alternatywy do spędzania wolnego czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt przede wszystkim polegał na aktywizacji mieszkańców. Poprzez wspólną pracę przy uporządkowaniu terenu pod plac zabaw i wiatę wioskową chcieliśmy integrować mieszkańców Lejkowa. Po uprzątnięciu terenu nastąpiła rekultywacja i wyrównanie, wysianie trawy, posadzenie drzewek – to też wspólna praca mieszkańców i ich integracja. Zorganizowano konkurs „Twoja wizja placu zabaw i wiaty wioskowej” – to coś dla wyobraźni mieszkańców. Konkurs na przedstawienie własnej wizji bezpiecznego zakątka. Następnie montaż elementów placu zabaw. Zorganizowano „Pikniki rodzinne”. Pikniki odbywały się w okresie wiosenno-letnim. „Wspólne śpiewanie i czytanie bajek przy ognisku” odbywały się przez wakacje i ferie.

Rezultaty projektu

Efekty naszej pracy to:

 • Uporządkowanie terenu pod plac zabaw i wiatę wioskową;
 • Rekultywacja i wyrównanie terenu, wysianie trawy, posadzenie drzewek;
 • Zakup i montaż elementów placu zabaw;
 • Postawienie wiaty wioskowej;
 • Konkurs „Twoja wizja placu zabaw i wiaty wioskowej”;
 • „Pikniki rodzinne” ;
 • „Wspólne śpiewanie i czytanie bajek przy ognisku”;
 • Aktywizacja grupy mieszkańców;
 • Integracja mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to:

 • Osoby biorące udział we wspólnej pracy na rzecz wspólnego dobra;
 • Osoby korzystające z placu zabaw i wiaty wioskowej;
 • Osoby biorące udział w konkursie „Twoja wizja placu zabaw i wiaty wioskowej”;
 • Osoby biorące udział w „Piknikach rodzinnych”;
 • Osoby biorące udział w „Wspólnym śpiewaniu i czytaniu bajek przy ognisku”.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Buglo SP z o.o;
 • Firma Budowlano-Transportowa Łukasz Michlewicz;
 • Marc-Bud Zakład Ogólnobudowlany Bartosik Ryszard;
 • Salon Fryzjerski Emilia Orłowska;
 • „Kraina Łagodności” Klemba Barbara;
 • DORADO BIURO RACHUNKOWE D. FISZER I G. FISZER;
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Lubiś” Anna Lubińska;
 • Nadleśnictwo Karnieszewice.