Mapa strony

Bezpieczna PRZYSTAŃ

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie bezpiecznego miejsca do wypoczynku dla osób, które korzystają ze szlaku turystycznego przechodzącego przez wieś Swobodna, a także stworzenie azylu dla mieszkańców, turystów i wędkarzy obcujących z naturą.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nadrzędnymi działaniami, które zostały zrealizowane podczas projektu to uporządkowanie terenu wokół wybudowanego pomostu. Wycięte zostały drzewostany, a także zakrzaczenia, przez które istniało ryzyko niebezpieczeństwa ludzi. Stworzono ogólnodostępną plażę pokrytą piaskiem. Zamontowane zostały pojemniki na odpady komunalne celem uniknięcia zaśmieceń terenu, a co za tym idzie propagowanie dbania o środowisko wśród mieszkańców, a także przybyłych gości.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest to, iż została wzmocniona oferta turystycznej wsi Swobodna, a także integracja i współpraca pomiędzy mieszkańcami. Poprzez upowszechnianie aktywności fizycznej, zwiększona została aktywność mieszkańców, którzy mają potrzebę ruchu na świeżym powietrzu, a także kontaktu z naturą.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu, w ramach którego powstał obiekt rekreacyjny w postaci pomostu byli mieszkańcy wsi Swobodna, gminy Dobre Miasto, mieszkańcy pobliskich okolic i turyści pragnący wypoczynku na Warmii i Mazurach.

Partnerzy w realizacji projektu

W trakcie trwania projektu korzystano z ze wsparcia konsultacyjnego oraz doradztwa pracowników Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”.