Mapa strony

Bębny i Świat

Logotyp Stowarzyszenia Europa i My

Cel projektu

Zwiększenie oferty kulturalnej na terenie gminy Jaktorów, kształtowanie u młodych ludzi postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka, wzrost umiejętności gry na bębnach.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Cykl warsztatów bębniarskich w wymiarze 16 godzin.

Rezultaty projektu

Udało się zwiększyć ofertę kulturalną na terenie gminy Jaktorów skierowaną do młodzieży i ukształtować u młodych ludzi postawę otwartości, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była przede wszystkim młodzież szkolna w wieku od 7 do 21 lat oraz osoby dorosłe. Listy obecności zostały przekazane do ODL finansującego projekt.

Partnerzy w realizacji projektu

Szkoła Podstawowa w Jaktorowie