Mapa strony

To be or not to be

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Cel projektu

Celem było zorganizowanie w Zarzeczu artystycznych warsztatów z języka angielskiego z native speakerem dla osób w wieku 7-18 lat z gminy Łodygowice, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, w okresie letnim.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W okresie okołoprojektowym odbyło się 14 spotkań warsztatowych. W ramach działań uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, zapoznali się z wybranymi utworami scenicznymi Williama Shakespeare’a , słownictwem angielskim o: strachu, uczuciach, przyrodzie, krainie fantazji, kulinariach, symbolach angielskich. Forma warsztatów była nastawiona na artystyczną zabawę, wspólne gry i zabawy. Uczestnicy spędzali czas na świeżym powietrzu. Oprócz tego odbyły się dwa spotkania integracyjne grupy przedszkolnej w Zarzeczu z podopiecznymi Zespołu Szkól Specjalnych w Łodygowicach. Dzieci rozwijały się plastycznie i scenicznie przygotowując występ w języku angielskim, tworząc własne kostiumy, atrybuty i dekoracje, angażując rodziców w pomoc podczas tych działań. Występ był otwarty dla lokalnej społeczności.

Rezultaty projektu

Dzieci wzięły udział w zorganizowanych zajęciach z wykwalifikowaną kadrą, łącząc przyjemną zabawę ze zdobywaniem wiedzy. Zajęcia były prowadzonae przez native speakera narodowości angielskiej. Dzięki temu uczestnicy mieli kontakt z językiem angielskim w jego potocznej formie, jednocześnie ucząc się ciekawostek o Wielkiej Brytanii i świecie. Dzieci oddały się aktywności plastycznej i teatralnej. Gościem warsztatów była specjalistka z dziedziny teatru angażujące uczestników we wspólną zabawę.

Odbiorcy projektu

Zawierały się w nich zajęcia wakacyjne z dziećmi w przedziale wiekowym 6-12 lat, a także zabawy z podopiecznymi Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Nastąpiła integracja między dziećmi w różnym wieku, z różnych miejscowości gminy oraz integracja z niepełnosprawnymi. Odbiorcami przygotowanej prezentacji byli mieszkańcy, w tym najbliżsi uczestników warsztatów i personel szkół.

Partnerzy w realizacji projektu

W projekcie współdziałaliśmy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu, Zespołem Szkół Specjalnych w Łodygowicach, GOPS w Łodygowicach oraz z Urzędem Gminy w Łodygowicach.