Mapa strony

Bawimy się mądrze

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Celem projektu było zintegrowanie społeczności lokalnej wokół ważnego dla nas tematu – poprawy wizerunku i estetyki wsi. Działania przyczyniły się do rozwoju wspólnoty wiejskiej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu „Bawimy się mądrze” w wiosce powstało miejsce do ciekawego spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy wspólnie przygotowali następujące elementy projektu:

 • przygotowaliśmy teren pod plac edukacyjny;
 • metalowymi płotkami ogrodziliśmy teren, który mógłby stwarzać zagrożenie;
 • pomalowaliśmy płotki;
 • posadziliśmy 8 sztuk krzewów porzeczki czarnej;
 • wkopaliśmy w ziemię i zamontowaliśmy urządzenie edukacyjne – telegraf ziemny;
 • pomalowaliśmy i zamontowaliśmy urządzenie edukacyjne – grające trójkąty;
 • pomalowaliśmy i zamontowaliśmy stelaż do przeplotni;
 • zakupiliśmy drabinki wiszące i sznury do wspinania;
 • zamontowaliśmy drabinki i sznury;
 • zakupiliśmy i zamontowaliśmy tabliczki informujące o palcu edukacyjnym oraz o urządzeniach;
 • zakupiliśmy akcesoria do gry w kółko i krzyżyk.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest powstanie jednego placu edukacyjnego, na którym dzieci i młodzież mogą ciekawie spędzić wolny czas. W skład placu wchodzą następujące urządzenia:

 • zestaw – telegraf ziemny wraz z opisem;
 • grające trójkąty wraz z opisem;
 • gra w kółko i krzyżyk wraz z opisem;
 • przeplotnia – urządzenie do wspinania;
 • drabinki linowe wiszące i lina do wspinania;
 • 6 krzewów porzeczki czarnej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Piotrkosice, ich rodziny i znajomi. Do grona odbiorców zaliczamy także wycieczki, np. rowerowe, które odwiedzają naszą wieś.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami były osoby prywatne oraz miejscowi przedsiębiorcy, którzy użyczyli sprzęt.