Mapa strony

Baw się razem z nami, żyj zdrowo i sportowo

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Cel projektu

Celem projektu było zaangażowanie dużej liczby mieszkańców do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu poprzez organizowanie różnego rodzaju zawodów sportowych i rajdu rowerowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Został osiągnięty główny cel poprzez wyciągnięcie mieszkańców z domu do wspólnej organizacji czasu wolnego. Został zorganizowany rajd rowerowy. Zorganizowano liczne zawody sportowe, które podniosły świadomość osób zamieszkałych na obszarze organizowania jaka jest siła, kiedy chcemy coś zrobić wspólnie.

Rezultaty projektu

Został zakupiony sprzęt dla wyposażenia koła gospodyń wiejskich, który w znacznym stopniu pomógł zorganizować cel projektu. Została również odbyta wymiana doświadczeń w zorganizowanym pokazie warsztatów kulinarnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy z terenu gminy Zambrów, jak również miasta Zambrów, którzy licznie uczestniczyli w organizowanych spotkaniach.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu była OSP Stary Laskowiec, jak również media lokalne. Za co wszystko w tej chwili chcielibyśmy podziękować i zaprosić do dalszej współpracy w kolejnych latach. Koło Gospodyń Wiejskich Stary Laskowiec.