Mapa strony

Bank Młodzieżowych Sołtysów 2

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Głównym celem projektu było wzmocnienie oraz rozwój kompetencji liderskich i społecznych młodzieży z terenu gminy Stoczek Łukowski poprzez stworzenie im przestrzeni do działania, a także cykl warsztatów, które miały na celu podniesienie wiedzy i inspiracji uczestników.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W projekcie zrealizowano poniższe działania:

  • rekrutacja do projektu;
  • promocja działań projektowych;
  • zarządzanie projektem;
  • szkolenie z zakresu realizacji projektu – 6 godz.;
  • szkolenie z zakresu komunikacji i autoprezentacji – 10 godz.;
  • 10 mini inicjatyw młodzieżowych sołtysów – były to mini wydarzenia samodzielnie zorganizowane przez młodych uczestników, skierowane do ich rówieśników lub też mieszkańców danej miejscowości. Zaplanowano pokazy, kino letnie, warsztaty, turnieje, minipikniki.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem projektu było zaktywizowanie 10 młodych osób z terenu gminy Stoczek Łukowski. Ponadto u uczestników projektu nastąpił wzrost umiejętności organizacji własnych wydarzeń, osoby te podniosły swoje kompetencje społeczne z zakresu komunikacji i autoprezentacji. Poza tym w gminie Stoczek Łukowski zorganizowano 10 mini wydarzeń, w których wzięło udział ok. 130 osób.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu było 10 młodych osób z terenu gminy Stoczek Łukowski, którzy uczestniczyli w warsztatach przewidzianych w projekcie, a także byli odpowiedzialni za zrealizowanie 10 autorskich inicjatyw.
Pośrednio w projekcie wzięło udział około 130 osób, które były odbiorcami inicjatyw organizowanych przez młodych uczestników projektu.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie byli:
Gmina Stoczek Łukowski, Biblioteka w Starych Kobiałkach, 3 sołtysów, KGW Toczyska.