Mapa strony

Bajkowy Plac Zabaw

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Cel projektu

Cel projektu – stworzenie bezpiecznego, efektywnego miejsca zabaw, rekreacji i integracji społecznej. Aktywizacja i zacieśnienie więzi społeczności lokalnej, podniesienie atrakcyjności miejscowości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Spotkanie rekreacyjno-informacyjne – powołanie zespołu odpowiadającego za realizację zadań, podział funkcji i czynności.
 2. Promocja projektu – przygotowanie materiałów promocyjnych – plakaty, ulotki, zakładki do książek, zaproszenia.
 3. Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Zabawa to podstawa”.
 4. Uporządkowanie i przygotowanie placu.
 5. Ogrodzenie terenu pod plac zabaw.
 6. Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw.
 7. Montaż sprzętu i porządkowanie terenu.
 8. Otwarcie placu zabaw w formie pikniku rekreacyjnego.
 9. Rozliczenie projektu.

Rezultaty projektu

 1. Zakup zestawu do siłowni zewnętrznej.
 2. Zakup zestawu zabawowo-rekreacyjnego.
 3. Zakup wiejskiego regału na książki.
 4. Zorganizowanie pikniku rekreacyjnego ( otwarcie placu zabaw).
 5. Stworzenie miejsca do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Odbiorcy projektu

 1. Dzieci i młodzież z miejscowości Sól i Kolonia Sól – 100 osób.
 2. Osoby dorosłe – 50 osób.
 3. Uczestnicy pikniku sportowo-rekreacyjnego (otwarcie placu zabaw) – 150 osób.
 4. Wolontariusze pracujący przy budowie placu zabaw – 15 osób.
 5. Uczestnicy konkursu plastycznego – 15 osób.
 6. Czytelnicy biblioteki – 20 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Biłgoraj, sołtys sołectwa Sól Pierwsza, Ochotnicza Straż Pożarna w Soli, Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli, Stowarzyszenie Wieź w Soli