Mapa strony

Bajkowe bajanie pod strzechą niech się stanie

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Projekt „Bajkowe bajanie pod strzechą niech stanie” to bogaty zbiór działań jednoczących społeczność wiejską podczas wspólnej pracy, nauki i zabawy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu grupa wolontariuszy opracowała informację o projekcie, rozpropagowała ją w formie plakatów, ulotek i ogłoszeń internetowych. Wolontariusze nawiązali współpracę ze specjalistami, opracowali harmonogram i tematykę warsztatów. Następnie odbyło się pierwsze z wielu spotkań. To wtedy zebrało się chyba najwięcej rodziców i dzieci zainteresowanych pracą stolarza. Równie podobnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z dekarzem i bibliotekarką. Każde ze spotkań to skarbnica nowych wiadomości i umiejętności. Dzieci dowiedziały się, jakie są potrzebne narzędzia i materiały do budowy altany, czym ją pomalować, aby służyła długie lata. Zobaczyły, jak wygląda rzadko używana dziś strzecha. Pani bibliotekarka przeniosła dzieci i rodziców w czarowny świat bajek i baśni.

Rezultaty projektu

W efekcie zrealizowanego projektu nastąpiła integracja społeczności lokalnej, pozyskaliśmy miejsce do nauki oraz rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu, wzbogaciliśmy wiedzę dzieci o tradycjach dekarskich związanych tradycyjnym budownictwem, ciesielstwem. Stworzyliśmy warunki do rozwijania zainteresowań czytelnictwem i historią regionu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli: uczniowie Zespołu Szkół w Pawłowie, przedszkolaki, rodzice, seniorzy, mieszkańcy wsi Chojnik, a nawet Gminy Sośnie.

Partnerzy w realizacji projektu

Rada Rodziców, Sołectwo Chojnik