Mapa strony

Bajki w podwórkach

Logotyp Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”

Cel projektu

Szeroko pojęta profilaktyka. Nabycie umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Wzmocnienie więzi rodzinnych, sąsiedzkich i koleżeńskich. Poprawa wizerunku osiedli w starej części miasta.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt objął 16 spotkań na podwórkach w starej części miasta. Na spotkaniach czytaliśmy bajki, opowiadania, wiersze dla dzieci. Po każdym czytaniu dzieci dyskutowały o wartościach zawartych w tekście, następnie tworzyły własne ilustracje zainspirowane tekstem. Marzenia, życzliwość, pomoc drugiej osobie, znaczenie przyjaźni, miłości w życiu człowieka to jedne z wielu tematów poruszanych na tych spotkaniach. Przebieraliśmy się również za postacie z bajek i tworzyliśmy mini spektakle oparte na improwizacji. Z powstałych podczas projektu prac stworzyliśmy książkę. Na koniec działań zrobiliśmy happening. Akcja została zainspirowana I rozdziałem pt. „Drzewa Dobrych słów”, który najbardziej poruszył dzieci. Na zakończenie, po happeningu, odbyło się ognisko.

Rezultaty projektu

Poprzez działania związane z projektem dzieci chętniej spotykają się poza projektem, wymyślają swoje opowiadania, docierają do nas również sygnały, że rodzice częściej czytają swoim dzieciom. Znacznie poprawił się ich wizerunek w szkole, co wpłynęło na oceny i relacje z rówieśnikami. Książka oraz zainteresowanie mediów ich dziełem wpłynęło na wzrost poczucia własnej wartości, uwierzyły w swoje możliwości i przekonały się, że to, co zrobiły jest wartościowe, a ich wyobraźnia nieskończona.

Odbiorcy projektu

Dzieci oraz rodzice mieszkający przy podwórkach zlokalizowanych w starej części miasta.

Partnerzy w realizacji projektu

Miejska Biblioteka w Ełku, Agencja Interaktywno-Reklamowa AirInspire, Radio 5 , Bayer FM, Polskie Radio, Rozmaitości Ełckie