Mapa strony

Bajka łączy pokolenia

Logotyp Lokalnej Grupy Działania KOLD

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej seniorów z gminy Pniewy, wzrost umiejętności rozpoznawania dobra i zła przez dzieci z terenu gminy oraz wzrost integracji międzypokoleniowej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach działania przeprowadzone zostały warsztaty teatralne dla seniorów – uczestniczyło w nich łącznie 11 osób w wieku 50 +. Przeprowadzono 8 spotkań warsztatowych. Warsztaty prowadził wykwalifikowany instruktor, który wykonał adaptację scenariusza bajki. Na bazie scenariusza uczestnicy warsztatów przygotowali przedstawienie skierowane do dzieci z terenu gminy Pniewy. Przygotowano również kostiumy i scenografię oraz oprawę muzyczną spektaklu (m. in. efekty dźwiękowe). Spektakl został wystawiony 6 razy w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Pniewy.

Rezultaty projektu

11 seniorów wzięło udział w 8 warsztatach teatralnych. Przygotowano spektakl dla dzieci. Wystawiono 6 spektakli teatralnych. Liczba dzieci – odbiorców bajki – to ponad 330 osób. Liczba seniorów – odbiorców bajki – ok. 40 osób. Dzięki uczestnictwu w projekcie wzrosło poczucie własnej wartości i spełnienia, aktywność społeczna i zaangażowanie wśród seniorów występujących w spektaklu. Dzieci rozwinęły umiejętności odróżniania dobra od zła. Wzrósł poziom integracji międzypokoleniowej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli seniorzy – 11 osób i dzieci (przedszkolaki i i uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych z gminy Pniewy) – ponad 330 osób. Seniorzy byli uczestnikami warsztatów teatralnych, podczas których przygotowano bajkę – spektakl wystawiany dla dzieci z terenu gminy.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami były jednostki oświatowe z terenu gminy – szkoły i przedszkola (pomoc w organizacji spektakli w tych placówkach, zebranie grupy docelowej) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej/Dzienny Dom Seniora w Pniewach i Urząd Miejski w Pniewach (pomoc w rekrutacji seniorów, współpraca przy promocji projektu).