Mapa strony

Bądźmy razem – rodzina, tu wszystko się zaczyna

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Celem realizacji zadania była integracja społeczności, podwyższenie poziomu wiedzy w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny zagrożonej niepełnosprawnością lub wychowującej osobę niepełnosprawną.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowanie dla społeczności lokalnej i odbiorców projektu spotkania integracyjnego w postaci festynu rodzinnego. Odbyły się konkursy i zabawy o tematyce prozdrowotnej, warsztaty plastyczne, ceramiczne, zabawy sportowe, na trampolinie, dmuchanej zjeżdżalni oraz kosztowanie przygotowanych smakołyków. Chętni oglądali wnętrza samochodów strażackich, słuchali o tym, jak działają sprzęty podczas gaszenia pożarów. Nad bezpieczeństwem osób biorących udział w festynie czuwali policjanci z nidzickiej komendy.

Podczas realizacji projektu odbył się wykład, warsztaty i konsultacje z psychologiem klinicznym panią Zofią Pakułą.

Odbyło się również spotkanie podsumowujące projekt w sali Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II przy ul. Krzywej 8.

Rezultaty projektu

Promowanie pozytywnych wzorców funkcjonowania w rodzinie, wskazanie konstruktywnych form opieki nad dzieckiem oraz umacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie. Integracja społeczności lokalnej, współdziałanie instytucji samorządowych i placówek edukacyjnych powiatu nidzickiego oraz uwrażliwienie społeczności lokalnej na zagadnienia niepełnosprawności. Podwyższenie poziomu wiedzy w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny zagrożonej niepełnosprawnością lub wychowującej osobę niepełnosprawną.

Odbiorcy projektu

Społeczność lokalna, rodziny zagrożone niepełnosprawnością, wychowujące osobę niepełnosprawną, rodziny dysfunkcyjne, osoby niepełnosprawne.

Partnerzy w realizacji projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nidzicki Ośrodek Kultury, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie