Mapa strony

Badź zdrowy i aktywny z wyboru

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Integracja społeczna oraz zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców wsi Modła poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt ” Bądź zdrowy i aktywny z wyboru” obejmował nw. działania:

 1. Przygotowanie promocyjnego plakatu.
 2. Warsztaty upowszechniające praktyczną wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia – ok. 30 osób, czas trwania 2 x 1,5 godz.
 3. Zajęcia „Zdrowy kręgosłup” – ok. 15 osób, czas trwania – raz (1 godz.) w tygodniu przez okres 4 miesięcy.
 4. Grota solna – ok. 10 osób, czas trwania – raz (45 min.) na 2 tygodnie przez okres 4 miesięcy.
 5. Zajęcia aerobiku – ok. 15 osób, czas trwania – raz (1 godz.) w tygodniu przez okres 4 miesięcy.
 6. Zajęcia wraz z nauką pływania – ok. 18 osób, czas trwania – raz (1 godz.) w tygodniu przez okres 4 miesięcy. Na koniec zawody pływackie dla dzieci.

Rezultaty projektu

Poprzez realizację przedmiotowego projektu zostały osiągnięte następujące efekty:

 • integracja mieszkańców wsi Modła przy organizowaniu i realizacji projektu;
 • zaangażowanie mieszkańców w różnego rodzaju działania sportowe i rekreacyjne, będące alternatywą dla telewizji, komputera i Internetu;
 • pokazanie, że poprzez organizację zajęć i spotkań upowszechniających praktyczną wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia przywracamy harmonię ciała i umysłu;
 • zadowolenie mieszkańców wsi Modła.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była społeczność wsi Modła – ok. 80 osób, w tym 20 dzieci. Obejmował on całe rodziny, tj. dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, gdyż skierowany był do wszystkich mieszkańców, którzy angażowali się w realizację tego przedsięwzięcia bądź osobiście korzystali z jego działań. Pośrednimi odbiorcami byli mieszkańcy pobliskich wsi – ok. 10 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli:

 • Gmina Jerzmanowa (Gminne Centrum Kultury) – użyczenie świetlicy wiejskiej w Modłej do zajęć z aerobiku i zdrowego kręgosłupa oraz na warsztaty z dietetykiem upowszechniające praktyczną wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia;
 • Stowarzyszenie OSP „Modła Nasz Dom” – pomoc w realizacji projektu.