Mapa strony

Bądź aktywny w każdym wieku

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Głównym celem projektu ”Bądź aktywny w każdym wieku” było stworzenie szansy dla mieszkańców na integrację pokoleniową oraz na podniesienie ich samooceny poprzez aktywność sportową.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu stworzyliśmy miejsce wspólnych spotkań mieszkańców wraz z dziećmi, gdzie za darmo i bez ograniczeń można korzystać z siłowni zewnętrznej. Wspólne przygotowanie terenu, montaż oraz prace porządkowe zmobilizowały każdego mieszkańca do wspólnej pracy, która wzmocniła nasze relacje międzysąsiedzkie. Korczmin Osada to mała społeczność, w której drzemią ogromne pokłady energii i chęci do dalszego działania. Zorganizowana impreza integracyjno-sportowa pokazała  możliwości wspólnie spędzonego czasu, wzmacnianie współpracy, solidarności lokalnej społeczności oraz wspierania atrakcyjności miejscowości dla mieszkańców oraz turystów.

Rezultaty projektu

Z miejsca, które stworzyliśmy korzysta cała miejscowość oraz osoby przejezdne. Nie ma ograniczeń co do wieku czy płci – jest to miejsce ogólnodostępne, bez ograniczeń.

Odbiorcy projektu

Naszymi odbiorcami są mieszkańcy, my sami, nasze rodziny, ale również przyjezdni goście z całej okolicy. Miejscowość liczy ponad 140 osób, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież i osoby starsze.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy w realizacji projektu to „Działaj Lokalnie” oraz Gmina Ulhówek reprezentowana przez Wójta Łukasza Kłębka.