Mapa strony

Bądź aktywny – dbaj o zdrowie z siłownią SITARSKA

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Cel projektu

Celem projektu było umożliwieniem mieszkańcom Biłgoraja dostępu do bezpłatnej, atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i zaangażowanie społeczeństwa lokalnego w realizację inicjatywy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Doposażenie mini siłowni pod chmurką jako miejsca spotkań różnych grup wiekowych i tematycznych.

 1. Promocja
 2. Zakup urządzenia „Wioślarz” jako doposażenie siłowni Sitarska.
 3. zakup 6 urządzeń (dodatkowe źródła finansowania).
 4. Montaż, ułożenie kostki na siłowni (wolontariat i Miasto Biłgoraj).
 5. Wyposażenie w ławeczki (wkład Miasta Biłgoraj).
 6. Zakup stojaków na rowery, w tym 2 stojaków DL.
 7. Organizacja otwarcia siłowni Sitarska.
 8. Organizacja warsztatów z zakresu: instruktażu korzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu siłowni; nordic-walking – zasady, przygotowanie i jak chodzić z kijkami; rower – aktywny sposób na spędzanie wolnego czasu; bieganie – sposób na aktywność fizyczną, w tym zakup mobilnego urządzenia nagłaśniającego i wody dla uczestników.
 9. Podsumowanie i rozliczenie projektu.

Rezultaty projektu

 • ożywienie przestrzeni publicznej;
 • wzrost świadomości w zakresie aktywnego wypoczynku i poprawa kondycji fizycznej, samopoczucia, ograniczenie tendencji do siedzącego trybu życia;
 • wzrost zaangażowania społeczeństwa w realizację inicjatyw oddolnych;
 • zmniejszenie liczby niepożądanych zjawisk agresji wśród młodzieży;
 • zwiększenie udziału mieszkańców w zajęciach rekreacji ruchowej;
 • dostrzeżenie korzyści płynących ze wspólnego działania i wzrost poczucia dumy za udział w realizacji.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest cała społeczność Biłgoraja.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy projektu to:

 • samorząd lokalny (Gmina Miejska Biłgoraj) i podległe jednostki (Miejska Służba Drogowa, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej);
 • przedsiębiorcy;
 • organizacje NGO;
 • wolontariusze;
 • media.