Mapa strony

Artystyczne spotkania z przyrodą, czyli świat na obrazie i w rzeźbie zaklęty

Logo Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Cel projektu

Integracja społeczna mieszkańców, przybliżenie historii i walorów przyrodniczych, stworzenie dzieł artystycznych, uwrażliwienie uczestników na wartości przyrodnicze, zainteresowanie artystów miastem.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt to przede wszystkim integracja społeczna mieszkańców miasta i gminy Debrzno, poprzez szeroko pojętą sztukę oraz przybliżenie historii i walorów przyrodniczych naszej małej ojczyzny, jak i wspólne tworzenie dzieł tj. obrazów i rzeźb – w trakcie trwania dwóch edycji artystycznych warsztatów plenerowych. Podczas spotkań przeprowadziliśmy także pogadanki proekologiczne połączone z wystawą prac miejscowego ekologa, fotografującego m.in. zwierzęta występujące w naszych okolicach. Nasza inicjatywa była skierowana do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Debrzno, dzięki czemu wsparliśmy integrację międzypokoleniową oraz środowisk wiejskich i miejskiego. Wystawy poplenerowe prac uczestników warsztatów odbyły się w Baszcie Młyńskiej podnosząc tym samym jej atrakcyjność.

Rezultaty projektu

Wśród rezultatów projektu są m.in. integracja społeczna mieszkańców naszej gminy oraz przybliżenie historii i walorów przyrodniczych Debrzna, a także stworzenie dzieł plastycznych podczas artystycznych warsztatów plenerowych. Uczestnicy, którzy poznali m.in. atrakcje architektoniczne gminy nauczyli się ją promować. Medialność plenerowych warsztatów artystycznych spowodowała zainteresowanie środowisk artystycznych miastem. Przyczyniliśmy się też do podniesienia atrakcyjności Baszty Młyńskiej.

Odbiorcy projektu

Ponad 80 mieszkańców miasta i gminy Debrzno.

Partnerzy w realizacji projektu

Miasto i Gmina Debrzno, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, Restauracja Angelika w Debrznie, Kaflarnia w Starym Gronowie.