Mapa strony

Architekci Wyobraźni Historycznej przedstawiają dzieje Mieszka i Dobrawy

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Stowarzyszenie „Razem dla Sośni” przygotowało dla mieszkańców gminy Sośnie ofertę w postaci warsztatów historycznych, teatralnych, krawieckich i plastyczno-architektonicznych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przygotowano „Niezwykłą lekcję historii”, podczas której w ciekawy sposób młodsi uczestnicy warsztatów poznawali dzieje Chrztu Polski oraz historię X wieku. Wspólnie czytali legendy związane z początkami państwa polskiego, poznali kulturę i obrzędy dawnych Słowian, ulepili naczynia z plasteliny, przepisywali gęsim piórem i atramentem tekst o chrzcie Polski oraz układali puzzle – portrety Mieszka i Dobrawy. Młodzież natomiast szlifowała swoje aktorskie talenty na warsztatach teatralnych. Inna grupa cierpliwie przygotowywała makietę średniowieczną. Na warsztatach projektowania i szycia strojów historycznych przygotowaliśmy stroje do przedstawienia teatralnego.

Rezultaty projektu

Projekt okazał się świetnym pomysłem na zagospodarowanie jesiennych wieczorów w miłym towarzystwie i przyjemnej atmosferze, integrując ze sobą różne grupy społeczne. Przedstawienie teatralne pt. „Najpierw Ślub, potem Chrzest, czyli Wigilia z historią w tle” zostało przyjęte z ogromnym entuzjazmem, a pomysł połączenia historii Mieszka i Dobrawy z opowieściami o tradycjach bożonarodzeniowych przy pięknych piosenkach i kolędach okazał się bardzo interesujący.

Odbiorcy projektu

  • mieszkańcy gminy Sośnie
  • zaproszeni goście spoza gminy
  • dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Sośniach
  • rodzice i seniorzy z terenu gminy Sośnie

Partnerzy w realizacji projektu

  • członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Sośni”
  • nauczyciele z Zespołu Szkół w Sośniach
  • rodzice dzieci z Zespołu Szkół w Sośniach
  • „MARRY COLLECTION” Maria Ciesielska
  • Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach
  • Gmina Sośnie