Mapa strony

Animacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach UKS Ostrówek

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Celem projektu było popularyzowanie zajęć ruchowo-rekreacyjnych, w tym piłki nożnej, wśród dzieci z Gminy Klembów poprzez szkolenie z zakresu piłki nożnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Promocja projektu podczas jego trwania, zajęcia sportowe dla dziecib(około 400 godz.) z profesjonalnym trenerem, mecze ligowe. Integracja dzieci i młodzieży, wykorzystanie wolnego czasu interesująco i bezpiecznie. Zmotywowanie mieszkańców do podejmowania działań dla wspólnego dobra. Pokazano miejsce, w którym można bezpieczne spędzić wolny czas oraz nauczyć się aktywnego trybu życia. Po zakończeniu zajęć uczestnicy dopominali się ich kontynuację, zatem osoby działające w stowarzyszeniu planują realizację powyższego projektu poprzez zaangażowanie jednostki samorządu

Rezultaty projektu

Zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci w regularnych treningach rozwijających umiejętności gry w piłkę nożną oraz meczy ligowych. Rozwój ruchowy i emocjonalny dzieci, możliwość uczestniczenia w treningach prowadzonych przez profesjonalnego instruktora – dzieci są bogatsze o ciekawe umiejętności i doświadczenia. Nastąpiła integracja dzieci, wykorzystanie wolnego czasu interesująco i bezpiecznie. Mieszkańcy zostali zmotywowani do podejmowania działań dla wspólnego dobra. Pokazano miejsce bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu było około 50 dzieci z całej gminy Klembów. Rodzice i rodzina dzieci uczestniczących w projekcie. Mieszkańcy Gminy Klembów, władze Gminy Klembów. Kibice uczestniczący podczas zajęć sportowych i meczów ligowych.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Klembów, SP w Ostrówku, Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie