Mapa strony

Anima – Anime – Ani Kukuryku

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Celem projektu było promowanie i rozszerzenie wiedzy na temat wolontariatu oraz zdobycie nowych umiejętności z zakresu animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Po wyłonieniu uczestników odbył się cykl szkoleń z zakresu animacji czasu wolnego, czyli malowanie twarzy, modelowanie balonów, puszczanie wielkich baniek mydlanych oraz gry i zabawy z wykorzystaniem akcesoriów, np. chusty Klanzy. Na zakończenie działań projektowych zorganizowany został event z okazji Mikołajek, podczas którego nasi wolontariusze mogli wykazać się umiejętnościami zdobytymi w trakcie warsztatów.

Rezultaty projektu

Uczestnicy zmierzyli się z zagadnieniem wolontariatu, poznali pożyteczny sposób na zagospodarowanie czasu wolnego poprzez animacje
(malowanie twarzy, modelowanie balonów, tworzenie wielkich baniek mydlanych, gry i zabawy z rożnymi akcesoriami). Młodzi ludzie zwiększyli swoje poczucie własnej wartości, poznali osobiste korzyści płynące z działalności na rzecz innych – przeprowadzenie akcji wolontarystycznej z okazji Mikołajek.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu byli dzieci i młodzież z gminy Klucze. Odbiorcami pośrednimi projektu są wszyscy mieszkańcy Gminy Klucze oraz wszyscy zainteresowani przebiegiem projektu. Projekt był promowany wśród młodzieży gimnazjalnej i lokalnej społeczności w gminie Klucze.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze