Mapa strony

Altanowa Integracja

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

Cel projektu

Celem projektu jest integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej oraz pogłębienie relacji międzyludzkich poprzez wspólne działanie, jakim jest budowa drewnianej altany.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu „Altanowa integracja” w czynie społecznym mieszkańcy sołectwa Kiełmina zbudowali drewnianą altanę, która znajduje się na terenie działki sołeckiej w Kiełminie. Udało nam się to wykonać w trakcie czterech spotkań. Podczas pierwszych dwóch zbudowaliśmy altanę o wymiarach 4 m x 4 m, na trzecim spotkaniu ją zaimpregnowaliśmy, a na czwartym zamontowaliśmy w niej ławki parkowe. Dodatkowo zorganizowaliśmy spotkanie połączone z otwarciem altany, na którym wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kiełminie przeprowadziliśmy krótkie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Rezultaty projektu

Najbardziej trwałym naszym zdaniem rezultatem, który osiągnęliśmy dzięki realizacji projektu jest przekonanie ludzi do częstszego korzystania z działki sołeckiej, która prócz boiska posiada również bardzo dobrze wyposażony plac zabaw dla dzieci. Dzięki temu przyczyniamy się do prowadzenia
zdrowego i aktywnego stylu życia mieszkańców oraz do ich integracji.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami naszego projektu są mieszkańcy sołectwa Kiełmina – każdy, kto przyjdzie na teren działki sołeckiej skorzystać może z możliwości spędzenia wolnego czasu, jakie umożliwia mu jej nowe zagospodarowanie (łącznie około 300 osób).

Partnerzy w realizacji projektu

Nie udało nam się pozyskać partnerów w realizacji projektu, całość wykonaliśmy dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa i ich pracy społecznej.