Mapa strony

Aktywny Pasym

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja społeczeństwa oraz zaproponowanie mieszkańcom i turystom ciekawych sposobów na spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny.

Działania zrealizowane w ramach projektu

1. SPOTKANIA WĘDKARSKIE – cztery spotkania dla amatorów wodnego relaksu.
2. ZUMBA – siedem spotkań, podczas których bardzo aktywnie spędzano czas.
3. NORDIC WALKING – siedem spotkań podczas których uczestnicy spacerowali po pasymskich szlakach.
4. TURNIEJE PIŁKI PLAŻOWEJ – cztery spotkania dla amatorów piłki plażowej.
5. RAJDY ROWEROWE SZLAKAMI PASYMIA – 5 rajdów szlakami rowerowymi Pasymia.
6. PLENERY PLASTYCZNE – cztery warsztaty plastyczne o różnej tematyce.
7. GRY I ZABAWY TERENOWE – 6 spotkań dla dzieci i młodzieży, podczas których organizowane zostały różne zabawy i konkurencje sportowe.
8. WODNE SZALEŃSTWO – trzy spotkania podczas których wszyscy chętni mogli wziąć udział w pływaniu oraz poznać zasady pierwszej pomocy i zachowania się nad wodą.
9. CROSS TRENING – cztery treningi crossfit.

Rezultaty projektu

Mieszkańcy i społeczność miasta i gminy, a także turyści, poznali nowe formy spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Poprzez działania stworzona została dla nich specjalna przestrzeń, do której każdy, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny mógł się przyłączyć, poznać nowych ludzi i nabyć nowe umiejętności. Co ważne, dzięki podjętym działaniom w oczach turystów budowaliśmy przeświadczenie o atrakcyjności naszej miejscowości, w której tworzone są coraz to nowsze atrakcje turystyczne.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy miasta i gminy: dzieci i młodzież, które z różnych względów pozostały na wakacje w domach, osoby starsze, zrzeszone w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bezrobotni, a także wszyscy inni chętni, którzy mieli ochotę spędzić swój wolny czas w sposób aktywny, poznając nowe sposoby tej aktywności i nowe osoby. Projekt skierowany był także do turystów.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu naszymi partnerami byli:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Pasymiu, której funkcjonariusze pomagali w trakcie spotkań i dbali o bezpieczeństwo;
  • Urząd Miasta i Gminy Pasym – wydał zgodę na korzystanie z terenów zielonych miasta oraz z boiska szkolnego w czasie wakacji;
  • Rada Miejska;
  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu – dbał o czystość terenów i szlaków rowerowych.