Mapa strony

Aktywnością zaszumimy w Szumie

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców i propagowanie zdrowego stylu życia. Działaliśmy wg hasła „W zdrowym ciele zdrowy duch dołącz, do nas, będziesz zdrów”.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wykorzystaliśmy nowo wyremontowaną świetlicę wiejską, nagłośnienie, a także sprzęt zakupiony dzięki projektowi, tzn. rzutnik oraz laptop, kasety DVD. Dwa razy w tygodniu spotykaliśmy się na ćwiczeniach fitness i aerobik. Raz w miesiącu odbywały się zajęcia kulinarne, nawiązujące do zdrowej żywności i wpajające prawidłowe nawyki żywieniowe. Również raz w miesiącu miały miejsce wykłady na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy.

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi udało się dotrzeć do świadomości mieszkańców naszej miejscowości z informacjami o znaczeniu ruchu, uprawiania sportu dla poprawy wyglądu i samopoczucia, oraz o przestrzeganiu zdrowego żywienia, co pozwala nam prowadzić zdrowy styl życia. Zajęcia o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zapoznały nas z nowymi, zmieniającymi się przepisami drogowymi. Pokaz pierwszej pomocy znakomicie poszerzył nasze umiejętności w te dziedzinie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Szum – dzieci, młodzież, a także dorośli.

Partnerzy w realizacji projektu

Wołczyński Ośrodek Kultury, Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Słaboń, Grupowa Praktyka Pielęgniarska Sp. Cywilna – Markowicz-Górska Beata i Urszula Langhammer