Mapa strony

Aktywnie i zdrowo z językiem obcym

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Celem projektu było propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, wspólnego spędzania aktywnego dzieci i rodziców, a także pokazanie korzyści wynikających ze znajomości języków obcych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt zakładał prowadzenie zajęć fitnesowych z wykorzystaniem zwrotów w językach obcych (niemiecki, angielski), trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzone były i są obecnie przez wolontariuszy, przeprowadzono też warsztaty kulinarne zdrowego żywienia dla dzieci.
Przed rozpoczęciem zajęć odbyły się krótkie lekcje z języków obcych, na których przekazano potrzebne zwroty i słówka do prowadzenia zajęć.

Rezultaty projektu

Osiągnięte rezultaty:

  • rozpowszechnienie zdrowego stylu życia,
  • zachęcenie do aktywności fizycznej i uprawiania sportu,
  • integracja rodzin,
  • pokazanie możliwości praktycznego zastosowania języków obcych, rozpowszechnienie idei wolontariatu,
  • włączenie uczestników zajęć w ich kontynuację w przyszłości jako prowadzący zajęcia,
  • poszerzenie oferty szkoły.

Odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież szkolna z rodzicami ucząca się w Gminnym Zespole Szkół w Piszu.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Zespól Szkół w Piszu.