Mapa strony

Aktywnie i zdrowo czyli SUPER

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Celem projektu była integracja pokoleń rodzin poprzez aktywność, ruch i postawy prozdrowotne. Chcieliśmy pokazać, że dobrze i ciekawie zaaranżowane aktywności sportowe mogą cieszyć i bawić ludzi w różnym wieku. Poza tym, celem było wzmocnienie aktywnych postaw wśród mieszkańców w różnym wieku.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt przewidywał następujące działania:

 • promocja wydarzeń i projektu wśród rodzin naszych podopiecznych oraz mieszkańców miasta i gminy Stoczek Łukowski;
 • impreza otwierająca projekt na terenach boiska LKS Dwernicki, podczas której odbyły się gry i zabawy animacyjne;
 • wyposażenie centrum aktywności rodziny – zakupiliśmy sprzęt, stroje, gadżety do wykorzystania podczas gier i zabaw sportowych dla całych rodzin;
 • zorganizowanie cyklicznych zajęć skierowanych do całych rodzin (1x w tygodniu przez okres realizacji projektu);
 • sportowy piknik rodzinny skierowany do mieszkańców – przede wszystkim do całych rodzin;
 • podsumowanie – ognisko dla uczestników projektu.

Rezultaty projektu

Rezultaty:

 • udział 112 osób w zajęciach i pikniku rodzinnym;
 • pozytywny odbiór projektu u 112 osób;
 • podniesienie wiedzy w zakresie organizacji wspólnego wypoczynku – opartego na aktywności fizycznej;
 • organizacja 12 zajęć po 2 godz. przeznaczonych dla całych rodzin;
 • organizacja 2 godzinnego pikniku rodzinnego;
 • wyposażenie centrum aktywności rodziny w sprzęt i materiały do ćwiczeń i zabaw sportowych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczestnicy naszych zajęć, którzy do projektu zaprosili również swoich rodziców oraz dziadków. Nasze działania były skierowane również do innych rodzin z dziećmi, które na co dzień nie uczęszczają na nasze zajęcia. Głównym podmiotem były przede wszystkim rodziny. W naszym projekcie wzięło udział łącznie 112 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Miasto Stoczek Łukowski, Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim, Szkoła w Stoczku Łukowskim.