Mapa strony

Aktywnie i wesoło na polskiej wsi

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Celem projektu było wyposażenie świetlicy wiejskiej w potrzebne rzeczy tak, aby można było przeprowadzać warsztaty (np. florystyczne, kulinarne) oraz zaszczepienie w mieszkańcach aktywnego trybu życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowano szereg warsztatów kreatywnych, kulinarnych. Wycieczki rowerowe, spotkania o charakterze intergacyjno-sportowym, np. podchody, mini-agro-szoł.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest większa świadomość mieszkańców na temat możliwości uczestniczenia i wpływania na życie społeczne. Dzięki dużej integracji mieszkańcy już dziś planują kolejne działania i projekty.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież, dorośli, jaki i osoby starsze czy niepełnosprawne. Każdy znalazł coś odpowiedniego dla siebie.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Firma prywatna ” Usługi transportowe”
  • Sołtys wsi Czaple
  • Urząd miasta
  • Prywatne osoby