Mapa strony

Aktywni wczoraj i dziś – 10 lat Stowarzyszenia „SZCZEPANOWSKI GRZBIET”

Logotyp Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica”

Cel projektu

Integracja społeczności Szczepanowa oraz sąsiadujących miejscowości. Projekt miał uświadomić, że wspólnie uczymy się życzliwości, cierpliwości i wyrozumiałości. Pobudzenie aktywności w społeczeństwie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Tematyką działań podejmowanych w czasie realizacji projektu było zielarstwo. W okresie od 1 czerwca do 25 września 2016 r. zorganizowanych zostało łącznie 7 imprez, w tym 4 o tematyce typowo zielarskiej. Uczestnicy ćwiczyli siew, sadzenie, zbiór oraz suszenie i pakowanie ziół. W tym też czasie zgłębiana była wiedza na temat zastosowania ziół w kuchni oraz w domowej apteczce. Bardzo owocny był wyjazd studyjny do gospodarstwa zielarskiego w Rzeszówku. Doświadczony zielarz prezentował różne zioła w uprawie oraz wskazywał, jak praktycznie rozpoznawać dziko rosnące zioła na naszych polach. Organizowane były również warsztaty artystyczne, na których uczestnicy próbowali swoich umiejętności w malowaniu farbami motywów kwiatowych. Akcentem końcowym były dożynki zielne z udziałem około 100 osób.

Rezultaty projektu

W efekcie działań podejmowanych w trakcie projektu nastąpiła znaczna zmiana mentalności uczestników. Dotychczas zantagonizowane rodziny czy osoby brały czynny udział w warsztatach lub imprezach w serdecznej i przyjaznej atmosferze. Na dożynkach zielnych we wspólnej zabawie brało udział wielu mieszkańców Szczepanowa z różnych pokoleń oraz wiele osób z kilku miejscowości, a także przedstawiciele władz. Atrakcją były występy zespołu śpiewaczego z Uniwersytetu III Wieku w Kamiennej Górze.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była znaczna grupa osób. Projekt był adresowany głównie do mieszkańców Szczepanowa i oni bardzo licznie angażowali się w działania, jak również uczestniczyli w warsztatach i imprezach. Liczną grupę stanowili uczestnicy imprez z innych miejscowości żywo zainteresowani tematyką projektu. Odbiorcami były osoby z różnych grup wiekowych (od lat 6 do 86).

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu uczestniczył Uniwersytet III Wieku z Kamiennej Góry.