Mapa strony

Aktywni rodzice

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

 1. Integracja społeczności lokalnej.
 2.  Stworzenie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.
 3. Wzmacnianie zaangażowania w sprawy społeczne.
 4. Wzmacnianie atrakcyjności szkoły i regionu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. „Sprzątanie świata” – dokonanie zmian architektonicznych na dziedzińcu szkoły: wybudowanie chodnika oraz zaprojektowanie i wykonanie pasa zieleni przed szkołą.
 2. Cykliczne spotkania grupy sportowej „Aerobic”. Mieszkanki Wierzbna spotykały się w każdą środę na sali gimnastycznej obok szkoły, aby ćwiczyć aerobic pod okiem instruktorki aerobicu.
 3. Warsztaty artystyczne z florystami. Zaproszono do szkoły znanych w Dolinie Baryczy florystów, którzy przeprowadzili dwa spotkania warsztatowe (dla uczniów gimnazjum oraz dla mieszkańców Wierzbna i okolic). Podczas warsztatów uczestnicy przygotowali przepiękne ozdoby bożonarodzeniowe.
 4. Wycieczka na Wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy oraz na przedstawienie do Teatru Capitol we Wrocławiu.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu zauważono znaczny wzrost aktywności członków rady rodziców, którzy zaprosili do wspólnych działań szeroką społeczność lokalną, nauczycieli oraz uczniów szkoły. Nastąpił wzrost odpowiedzialności uczniów za rozwijanie i pielęgnowanie relacji z rodzicami, dziadkami, sąsiadami (integracja międzypokoleniowa). Narodziły się nowe pomysły na dalsze pobudzanie aktywności społecznej i aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnym.

Odbiorcy projektu

Społeczność lokalna, uczniowie gimnazjum, nauczyciele.

Partnerzy w realizacji projektu

 1. Urząd Gminy i Miasta Odolanów.
 2. Gimnazjum w Wierzbnie.
 3. Wolontariusze.