Mapa strony

Aktywni z naszej dwójki

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Głównym celem projektu była organizacja różnego rodzaju zajęć i imprez sportowych, które miały za zadanie zintegrować i zaktywizować całą społeczność szkolną.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W trakcie realizacji projektu odbyły się:

 • Festyn Rodzinny na sportowo;
 • Zumba Kids;
 • Zajęcia na Rodzinnej Trasie Zdrowia PZU przy Stadionie Miejskim;
 • Z przyrodą i rowerem za Pan Brat – rodzinny rajd rowerowy Naszej Dwójki.

Zajęcia i wydarzenia sportowe odbywał się popołudniami lub w soboty.

Rezultaty projektu

Zrealizowany projekt uświadomił uczestnikom i prowadzącym, że warto działać na rzecz poprawy atrakcyjności zajęć edukacyjnych, poprawił atrakcyjność spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, grupowa forma zajęć wpłynęła na motywację, zacieśniły się relacje rodzic-

dziecko, a nowe formy aktywności fizycznej zainicjowały uprawianie sportu indywidualnie. Grupa sportowców (wolontariuszy) wskazała i zaprosiła do współpracy nowe talenty sportowe.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli:

 • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.

Pośrednimi odbiorcami byli:

 • kadra pedagogiczna;
 • najbliższa rodzina (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie).

Partnerzy w realizacji projektu

 • wolontariusze (sportowcy – absolwenci SP 2, Gimnazjum Publiczne – pierwsza pomoc)
 • Urząd Miasta
 • OSiR
 • Nadleśnictwo Wichrowo (rajd rowerowy)
 • Policja