Mapa strony

Aktywni, mobilni, kreatywni

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Integracja mieszkańców 8 wsi gminy wiejskiej Lubin, promocja liderek i i lokalnych produktów – bogactwa przyrodniczego, które przez wieki stanowiło o wartości naszej ziemi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania zrealizowałyśmy w określonym czasie i zgodnie z planem, w tym warsztaty: w Gogołowicach „Pigwa i róża', w Krzeczynie Małym „Carving – zdobienie potraw”, w Miroszowicach „Wino i miód”, w Oborze „Dynia na 100 sposobów”, w Chróstniku „Dzieci gotują” i w Czerńcu „Powertex”. W sierpniu wspólnie przejechałyśmy kawałek naszej gminy na rowerach z odpoczynkiem i ogniskiem w Dąbrowie Górnej, spotkaliśmy się na kręgielni w Lubinie na przyjacielskich rozgrywkach sportowych, a na koniec, w dużej grupie wszystkich najaktywniejszych uczestników projektu, zakończyliśmy projekt w Operze Wrocławskiej na spektaklu „Cyrulik sewilski”. Liczba uczestników wszystkich warsztatów, spotkań sportowych i wyjazdu do Wrocławia przerosła nasze oczekiwania.

Rezultaty projektu

  1. Zrealizowałyśmy 6 warsztatów i rajd rowerowy, w których udział wzięło łącznie 228 osób.
  2. W Listopadzie 2016 r. odbyły się rozgrywki sportowe z udziałem udziałem dzieci, młodzieży, os. dorosłych i starszych (44 osoby).
  3. 6 grudnia 2016 r. zorganizowałyśmy wyjazd do Opery Wrocławskiej, w której uczestniczyło 45 osób.

Łącznie we wszystkich działaniach projektowych wzięło udział 317 uczestników, wobec planowanej w projekcie liczby 220 osób.

Odbiorcy projektu

W projekcie udział wzięli mieszkańcy wiosek, mateczników liderek projektu – Miroszowice, Osiek, Czerniec, Dąbrowa Górna, Gogołowice, Obora, Chrostnik, Krzeczyn Mały, ale również mieszkańcy z pozostałych wiosek gminnych, którzy dostrzegli reklamy spotkań na portalach internetowych gminy, miasta Lubina i na portalach społecznościowych.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu współpracowaliśmy z:

  1. Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin ( bezpłatne udostępnienie świetlicv wiejskiej na warsztaty i zamieszczanie informacji o działaniach).
  2. 4 lokalnymi Stowarzyszeniami w Miroszowicach, Gog ołowicach, w Oborze i w Czerńcu „Handball”.
  3. Kołami Gospodyń Wiejskich w Osieku, Oborze i w Chrostniku.
  4. Z UG Lubin – promocja projektu na portalu Gminy Lubin.