Mapa strony

Aktywne sołectwo. Jakie sołectwo? Kozaki!

Logotyp Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja i edukacja społeczeństwa wsi Kozaki poprzez zaangażowanie w warsztaty i edukację międzypokoleniową opartą na tradycjach i obrzędach regionu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Rekrutacja do projektu
 2. Spotkanie organizacyjne – omówienie projektu.
 3. Warsztat międzypokoleniowy wyplatania wianków z kwiatów i ziół połączony z wymarszem nordic walking.
 4. Warsztat międzypokoleniowy z przeszłością i przyszłością w teraźniejszość: zumba dla uczestników projektu, dawne zabawy.
 5. Międzypokoleniowy rajd rowerowy „Aktywne sołectwo Kozaki” i ogłoszenie konkurs plastycznego dla dzieci i seniorów – „Tatarska Góra – widziana moimi oczami”.
 6. Stworzenie Questu po Kozakach „Aktywne sołectwo Kozaki”.
 7. Podsumowanie projektu.

Rezultaty projektu

Głównym efektem całego projektu jest powstanie pierwszego questu w gminie na terenie wiejskim, poprzez który poznaliśmy bardziej naszą miejscowość, zarówno my jak i goście. Wspólnie poznaliśmy dziedzictwo kulturowe naszego regionu, rekreacyjna forma poznania naszego regionu jest dla nas największym dobrem wspólnym. W ramach projektu nastąpiła integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez realizację wspólnych działań i warsztatów opartych na tradycji regionu, ale również na współczesności.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców (dzieci, młodzieży i seniorów) wsi Kozaki i jej okolic (około 400 osób), gdyż w naszej miejscowości były organizowane tego typu działania międzypokoleniowe, w których wszyscy chcą uczestniczyć i zachęcać kolejne osoby.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Świetlica wiejska -DK
 • Gołdapski Fundusz Lokalny
 • Parafia św. Leona i Bonifacego w Gołdapi
 • lokalne strony internetowe: goldap.org.pl