Mapa strony

Aktywne Smolany

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Głównym celem projektu było podejmowanie działań służących poprawie jakości życia obszarów wiejskich poprzez zaspokajanie ich potrzeb społecznych i kulturalnych. Spotkania pozwoliły spędzić aktywnie czas.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano warsztaty bibułkarskie dla pań. Odbyło się spotkanie integracyjne – Noc Świętojańska, gdzie wspólnie, przy ognisku, mieszkańcy śpiewali stare piosenki, panie plotły piękne wianki z kwiatów, a następnie wybrano najpiękniejszy wianek. Kultywowali tradycję. Na spotkaniu z grupą artystyczną Signum dzieci integrowały się z rodzicami poprzez wspólną zabawę, gry i konkursy. Uczyły się także żonglowania. Spędziły aktywnie czas, na łonie natury. W sierpniu odbyło się spotkanie kulturalno-naukowe „Fizyka dla smyka”, na którym dzieci zdobywały wiedzę z fizyki, bawiąc się przy tym. Uczestniczyły w licznych konkursach zręcznościowych, edukowały się podczas pogadanki na temat dopalaczy oraz bezpiecznych wakacji. Mieszkańcy natomiast atrakcyjnie spędzili czas wraz z pociechami.

Rezultaty projektu

Zrealizowane rezultaty:

  • 15 pań podniosło swoje umiejętności bibułkarskie, zarazem aktywnie spędziły czas,
  • około 30 osób kultywowało tradycję podczas Nocy Świętojańskiej, zacieśniły się więzi międzyludzkie oraz międzypokoleniowe,
  • 50 osób bawiło się podczas spotkania integrującego rodzinę z grupą Signum,
  • około 80 osób obejrzało pokazy naukowe, uczestniczyło w konkursach i zabawach, wysłuchało pogadanki na temat dopalaczy i bezpiecznych wakacji.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież oraz dorośli ze Smolan, a także pobliskich wiosek gminy Janowiec Kościelny i z Nidzicy.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie był Urząd Gminy Janowiec Kościelny, który w ramach wkładu zakupił dla sołectwa Smolany-Żardawy zestaw nagłośnieniowy potrzebny do przeprowadzenia spotkań. Stowarzyszenie pozyskało dodatkowo nagrody od komisji alkoholowej i przeprowadziło pogadankę oraz konkursy o tematyce dopalaczy i bezpiecznych wakacji. Przedsiębiorcy zafundowali artykuły spożywcze.