Mapa strony

Aktywne letnie weekendy

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Głównym celem projektu były atrakcyjne formy spędzania letniego czasu wolnego oraz zaangażowanie rodzin w działania na rzecz aktywności ruchowej i integracji społeczeństwa lokalnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Organizacja olimpiady sportowej dla drużyn sołeckich zakończonej wspólnym biesiadowaniem ze śpiewem i zabawą taneczną przy muzyce.
  2. Rajd rowerowy z wykonywaniem zadań sportowo-rekreacyjnych na trasie zakończony ogniskiem.
  3. Organizacja rozgrywek piłki siatkowej drużyn mieszanych zakończonych turniejem o puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Turniej odbywał się podczas wakacyjnego pikniku organizowanego przez Wójta Gminy.
  4. Organizacja turnieju „Dzikich drużyn” w mini piłkę nożną o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów. Połączony z zabawami dla dzieci typu Rambit oraz Piknikiem Wakacyjnym w Soczewce. Impreza zakończyła się wspólną zabawą przy muzyce.

Rezultaty projektu

Działania stanowiły źródło pobudzenia do aktywności. Organizacja imprez bez wątpienia przyczyniła się również do rozwoju turystyki oraz wymiany dobrych doświadczeń wśród uczestników i organizatorów. Była dobrą okazją do integracji społeczeństwa, zawiązywania nowych przyjaźni, a także stanowiła przeciwwagę do biernego stylu życia. Realizacja projektu to odpowiedź na potrzebę zmieniającego się społeczeństwa i jego potrzeb w zakresie rodzinnego spędzania czasu wolnego.

Odbiorcy projektu

Członkowie Stowarzyszenia LKS Wisła oraz inne Stowarzyszenia działających na terenie gminy, rodziny, mieszkańcy, znajomi, turyści w różnym wieku. W zależności od przedsięwzięcia udział w działaniach wzięło od 30 do 600 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Samorząd lokalny, Starostwo Powiatowe w Płocku, Sołectwa, Szkoła, GOK, Stowarzyszenia: Nasz Lipianki oraz Wola Brwileńska.