Mapa strony

Aktywne Bieszczadzkie NGO

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Aktywizacja i integracja środowiska organizacji pozarządowych z terenu Bieszczad oraz promocja aktywności obywatelskiej i dobrych praktyk.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowano:

 • 3 jednodniowe spotkania, po jednym w powiatach: bieszczadzkim, leskim oraz sanockim. Szkolenie mające na celu podnoszenie wiedzy w zakresie m.in. współpracy, procedur powołania NGO, stosowania przepisów Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
 • Konsultacje indywidualne dla grup nieformalnych oraz NGO. Konsultacje dotyczyły m.in. takich tematów, jak: porady księgowe, porady prawne, coaching, porady w zakresie współpracy.
 • I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych stanowiące okazję do przedstawienia swoich organizacji, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocowało kolejnym krokiem w integracji środowiska.

Rezultaty projektu

Zakładany cel, tj. aktywizacja i integracja środowiska organizacji pozarządowych z terenu Bieszczad oraz promocja aktywności obywatelskiej i dobrych praktyk, osiągnęliśmy poprzez:

 • organizację i udział w I Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych;
 • organizację i udział członków NGO, grup nieformalnych oraz pracowników JST w szkoleniach;
 • udział członków NGO, grup nieformalnych w konsultacjach indywidualnych.

Odbiorcy projektu

 • organizacje pozarządowe
 • grupy nieformalne
 • pracownicy gmin i i powiatów
 • członkowie GRDPP
 • członkowie NGO, mieszkańcy i turyści uczestniczący w I BFOP

Partnerzy w realizacji projektu

Fundacja Bieszczadzka, gminy: Ustrzyki Dolne, Lutowiska, Czarna, Solina, Olszanica, Tyrawa Wołoska