Mapa strony

Aktywna Słotowa – Aktywni Słotowianie

Logotyp Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Cel projektu

Głównym celem projektu było doposażenie siłowni w nowy sprzęt. W wyniku jego realizacji zintegrowaliśmy wszystkich mieszkańców Słotowej, dla których wzmożona aktywność fizyczna stała się bardzo ważna.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zakupiono dodatkowy sprzęt do siłowni – bieżnię, rowerek stacjonarny, ławeczkę ze sztangą do ćwiczeń, kijki do Nordic Walking, przeprowadzono również zajęcia rekreacyjno-ruchowe i artystyczne. Nasze działania zapoczątkował festyn, który zgromadził całą lokalną społeczność. Podczas imprezy prowadzone były zapisy na poszczególne zajęcia, które następnie obywały się regularnie w łącznym wymiarze 42 godz. W ramach projektu odbyły się: warsztaty z ceramiki i kirigami, zajęcia na siłowni pod okiem trenera personalnego, zajęcia z karate, zajęcia z Nordic Walking, aerobic oraz zajęcia pokazowe z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Rezultaty projektu

  1. Doposażenie siłowni podwyższyło znacząco jej standard.
  2. Integracja społeczności i pokonanie bariery wiekowej.
  3. Odkrycie nowych pasji i talentów wśród uczestników zajęć i warsztatów.
  4. Wzmożona aktywność fizyczna wpływa na poprawę zdrowia i pozwala efektywnie wykorzystać wolny czas.
  5. Wzrost świadomości społecznej wśród mieszkańców prowadzący do większego zaangażowania we wspólne działania.

Odbiorcy projektu

Projekt adresowany był do całej społeczności wsi Słotowa, niezależnie od wieku i zainteresowań. Główni odbiorcy to młodzież, ale udało się dotrzeć również do starszych i młodszych mieszkańców naszej miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

Przy realizacji projektu współpracowaliśmy z OSP Słotowa, Kołem Gospodyń Wiejskich wsi Słotowa, radnym Pawłem Bożkiem, Urzędem Miejskim w Pilźnie oraz ZS im. ks Jana Czuby w Słotowej, w którym to budynku znajduje się siedziba „SIŁY” wraz z siłownią.