Mapa strony

Aktywna jesień życia

Logotyp Kuźni Inicjatyw Lokalnych w Lisewie

Cel projektu

Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności fizycznej 20 seniorów z Nowej Wsi Królewskiej poprzez organizację zajęć prozdrowotnych i integracyjnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizację projektu rozpoczęliśmy od rekrutacji uczestników. Zorganizowaliśmy akcję informacyjną, m.in. plakaty i informacje w kościele, a także spotkania. Następnie z grupą 20 seniorów przystąpiliśmy do realizacji naszych planów. Zorganizowaliśmy zajęcia nordic-walking i fitness z profesjonalnymi trenerami. Spotykaliśmy się na pogadankach dotyczących zdrowego życia, ale też historycznych, gdzie wspominaliśmy dzieje naszej wsi i jej mieszkańców. We wrześniu zorganizowaliśmy konkurs dla seniorów na strój jesienny i powitaliśmy jesień wspólnie z innymi mieszkańcami. Były wiersze, piosenki i jesienne potrawy. Przed 1 listopada zrobiliśmy wianki i posprzątaliśmy miejsca pamięci w naszej wsi. Na zakończenie wyjechaliśmy na zabiegi do grudziądzkich solanek i zorganizowaliśmy podsumowanie projektu.

Rezultaty projektu

W efekcie udało nam się zorganizować:

  • spotkanie informacyjne dla 29 osób;
  • 12 godzin zajęć sportowych fitness i nordic-walking, w których uczestniczyło łącznie 22 osoby;
  • 8 spotkań dot. historii i zdrowego trybu życia (na każdym spotkaniu po 20 osób);
  • wyjazd do grudziądzkich solanek, gdzie korzystaliśmy z zabiegów prozdrowotnych (20 osób);
  • imprezę integracyjną „Powitanie jesieni” wraz z konkursem na jesienny strój;
  • posprzątaliśmy i złożyliśmy kwiaty w 5 miejscach pamięci.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli głównie seniorzy z miejscowości Nowa Wieś Królewska, ale również dzieci i inni mieszkańcy naszej wsi.

Partnerzy w realizacji projektu

Przy realizacji projektu współpracowaliśmy z Gminą w Płużnicy, poprzez bezpłatne użyczenie lokalu. Współpracowaliśmy również z pełnomcnikiem ds. NGO w Urzędzie gminy w Płużnicy, a także z doradcami z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica.