Mapa strony

Aktywizujemy mamy

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Celem projektu było: zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodych matek, zmotywowanie lokalnych przedsiębiorców do tworzenia miejsc przyjaznych dzieciom, podniesienie kompetencji samorozwojowych i rodzicielskich.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Cykl warsztatów: 1.Warsztaty samorozwojowe 2. Warsztaty z tworzenia własnego potencjału 3. Warsztaty z psychologiem pt. Trudne emocje u dzieci 5. „Dlaczego idealnie nie zawsze znaczy lepiej?” – o perfekcjonizmie i presji społecznej do bycia jak najlepszym rodzicem 6. Warsztaty chustonoszenia 7. Warsztat pt. „Spokojny sen dziecka” 8. Warsztat świadomego żywienia 9. Warsztat tworzenia naturalnych kosmetyków
Akcja pt. „Miejsce przyjazne dzieciom”- przygotowano wytyczne dla lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem miejsc przyjaznych dzieciom. Zaprojektowano logo akcji. Wręczono certyfikaty miejscom, które zadbały o kąciki zabaw dla dzieci czy przewijaki.

Rezultaty projektu

10 dwugodzinnych warsztatów (15 uczestniczek każdego)
9 przedsiębiorców i JST posiadających certyfikat „Miejsce przyjazne dzieciom”
1 przeprowadzona akcja „Miejsce przyjazne dzieciom”
1 spotkanie podsumowujące projekt i akcję „Miejsce przyjazne dzieciom”

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były młode mamy z terenu gminy Dobczyce – będące członkiniami Dobczyckiego Klubu Mam, a także ich dzieci. Odbiorcami projektu były też instytucje i firmy, które zaangażowały się w zdobycie Certyfikatu Miejsca Przyjaznego Dzieciom – 9 miejsc. W każdym z zaplanowanych warsztatów przewidujemy udział 15 mam.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami były:
Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu