Mapa strony

Aktywizacja mieszkańców Dmosina

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

Cel projektu

  1. Zwiększenie aktywności osób z Gminy Dmosin.
  2. Budowanie aktywnego środowiska lokalnego.
  3. Aktywność wolontariacka 40 mieszkańców Gminy.
  4. Rozbudzenie ciekawości poznawczej mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zajęcia komputerowe, zajęcia z haftu matematycznego, zajęcia i spotkania integracyjno-okazjonalne, prowadzenie sklepiku wolontarystycznego, dystrybucja żywności, prace wolontarystyczne, „Dzień aktywnego mieszkańca Dmosina”.

Rezultaty projektu

Zorganizowanie jednej gali – „Dzień aktywnego mieszkańca Dmosina”, stworzenie 40 sztuk Bożonarodzeniowych kartek świątecznych techniką decoupage, wyhaftowanie logotypu „Działaj Lokalnie” techniką haftu matematycznego, program artystyczno-wokalny grupy seniorów, stworzenie 40-osobowej grupy wolontarystycznej, zorganizowanie wycieczki do Uniejowa, przekazywanie artykułów spożywczych mieszkańcom gminy żyjącym w niedostatku przez czas realizacji programu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami programu byli mieszkańcy Gminy Dmosin w różnym wieku: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i osoby w wieku poprodukcyjnym. Łącznie ok. 350 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Dmosin, Ochotnicza Straż Pożarna w Dmosinie, Parafia Rzymskokatolicka w Dmosinie, Gminna Biblioteka w Dmosinie