Mapa strony

Akcja! Zabawa i integracja!

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

Cel projektu

Aktywizacja, integracja, poprawa warunków życia mieszkańców wsi, wspólne działania wolontariuszy. Stworzone zostało miejsce do aktywnego spędzania czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowane zostało:

  1. Spotkanie organizacyjne.
  2. Zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami w wynajętej świetlicy OSP. Wyłoniliśmy grupy – zespoły mieszkańców, którzy zajęli się organizacją konkursu plastycznego.
  3. Wspólnymi siłami stworzyliśmy nowoczesny, bezpieczny plac zabaw dla dzieci, który stał się miejscem integracji społecznej. Zagospodarowany teren stał się idealnym miejscem spotkań dzieci, rodziców i dziadków. W ramach budowy uprzątnęliśmy i wyrównaliśmy teren, zamontowaliśmy słupki ogrodzeniowe oraz furtkę. Cały teren został ogrodzony siatką, Zainstalowaliśmy akcesoria zabawowe, ławki i kosze na śmieci.
  4. Wspólnie ustaliliśmy czas i warunki udostępniania obiektu.

Rezultaty projektu

W wyniku realizacji projektu zbudowany został pierwszy nowoczesny plac zabaw, który okazał się nie tylko miejscem zabaw dla dzieci, lecz także miejscem integracyjnym, co zacieśniło jeszcze bardziej więzi rodzinne i sąsiedzkie. Nie zwykłym rezultatem jest fakt, iż plac powstał w bliskim sąsiedztwie dwóch wspominanych już wielokrotnie miejscowości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest cała społeczność co najmniej trzech wsi (Goślub, Goślub-Osada, Janowice). Wiodącą grupą odbiorców projektu byli dzieci, ich rodzice i dziadkowie.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Ochotnicza Straż Pożarna
  • Urząd Gminy Piątek