Mapa strony

Akcja reaktywacja!

Logo Fundacja Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Celem projektu, było wspólne wyremontowanie przystanku autobusowego przez społeczność lokalną. Wspólna praca miała być też okazję do integracji mieszkańców i poprawy wizerunku miejscowości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu wykonano kapitalny remont przystanku. Odnowiono stolarkę dachową, wszystkie ściany zostały pokryte nowym tynkiem i pomalowane. Wylano nową posadzkę i uporządkowano teren wokół przystanku i posadzono rośliny.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu to odnowiony przystanek, który jest wizytówką miejscowości. Lokalna społeczność pokazała, że potrafi się zjednoczyć i zrobić coś razem dla samych siebie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to mieszkańcy miejscowości Cetuń, którzy są jednocześnie realizatorami projektu.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu ,są mieszkańcy miejscowości. Ich zapał i i wzrost poczucia przynależności do grupy społecznej wypracowany na własnych działaniach sprawił,że są godnymi partnerami w realizacji takich przedsięwzięć .