Mapa strony

Akcja Kino

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Celem głównym projektu była edukacja artystyczna, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego oraz pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Klucze. Wzrost zainteresowania sztuką i kinem.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu pn. „Akcja Kino” przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną projektu. Rozpropagowano plakaty na terenie Gminy Klucze z informacją o realizowanym projekcie. Z dwiema osobami zawarto umowy na świadczenie usług wolontariackich w ramach realizowanego projektu. Kolejne zrealizowane działanie w projekcie to projekcja filmów i realizacja warsztatów plastycznych tematycznie związanych z obejrzanym filmem. Działanie realizowane w okresie trzech miesięcy, czyli od lipca do września 2016 roku, w sali świetlicowej znajdującej się w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach. Ostatnim działaniem zrealizowanym w projekcie był wynajem i organizacja kina hybrydowego. W dniu 26 sierpnia 2016 r. na wzgórzu „Czubatka” w Kluczach zostały wyemitowane dwa pokazy filmowe.

Rezultaty projektu

 • Przygotowano i rozpropagowano 100 sztuk plakatów na terenie Gminy Klucze.
 • Odbyło się 15 godz. projekcji filmów połączonych z warsztatami plastycznymi. W zajęciach (projekcja filmów + warsztaty plastyczne) uczestniczyło ok. 70 dzieci.
 • Zamieszczono 14 (łącznie) artykułów/informacji na stronie internetowej Gminy Klucze i Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach oraz w prasie lokalnej „Echo Klucz”.
 • Zawarto 1 umowę bezpłatnego użyczenia lokalu, 2 umowy z wolontariuszami.
 • Projekcja 2 seansów filmowych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu „Akcja Kino” była cała społeczność lokalna Gminy Klucze, począwszy od najmłodszych mieszkańców po seniorów. Z projekcji filmów odbywających się w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach i z warsztatów plastycznych skorzystało 70 dzieci w przedziale wiekowym 5 -12 lat oraz ok. 20 osób dorosłych. Natomiast z kina hybrydowego (krzesełkowo-samochodowego) skorzystało ok. 500 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Urząd Gminy Klucze
 • Rada Gminy Klucze
 • Sołtysi z terenu Gminy Klucze
 • Placówki oświatowe z Gminy Klucze
 • Parafie lokalne
 • Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”