Mapa strony

„Akcja! Integracja! Plac zabaw w Żernikach”

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców – zarówno młodszych, dorosłych i starszych (ok. 340 osób), poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego jakim jest wykonanie placu zabaw.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu stworzono miejsce do aktywnego wypoczynku dla dzieci – placu zabaw – oraz zorganizowanie Letniego Pikniku Rodzinnego z udziałem ok. 80 osób.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci – placu zabaw, miejsca do bezpiecznej i atrakcyjnej zabawy dla rodzin z małymi dziećmi oraz zorganizowanie Letniego Pikniku Rodzinnego z udziałem ok. 80 osób.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest cała społeczność miejscowości Żerniki tj. dzieci, młodzież, starsi oraz seniorzy.

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt zrealizowali sami mieszkańcy miejscowości Żerniki jednocześnie wchodzący w skład OSP, KGW oraz Klubu Seniora.