Mapa strony

Akademia Sportu w Siecieborzycach

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Projekt miał na celu:

 • zwiększenie liczby organizowanych zajęć sportowych;
 • zakwalifikowanie dzieci ich rodziców do udziału w obozie kondycyjnym;
 • zorganizowanie pikniku sportowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Zaplanowano zwiększenie liczby pozalekcyjnych zajęć sportowych organizowanych w każdy wtorek i czwartek na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siecioborzycach. Do tej pory zajęcia trwały od 16:30 do 17:00, a dzięki realizacji projektu wydłużone zostały o 30 minut.
 2. Zaplanowano udział uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz ich rodziców w organizowanym w miesiącu czerwcu obozie kondycyjnym. Obóz miał charakter jednodniowego treningu wyjazdowego, połączonego ze spływem pontonowym oraz ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami.
 3. Zaplanowano organizację Pikniku Sportowego w miesiącu sierpniu, na którym promowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe, ich uczestnicy, ich osiągnięcia i pierwsze sukcesy.

Rezultaty projektu

 1. Dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane były i są nadal na sali gimnastycznej.
 2. Obóz kondycyjny zorganizowany został w formie wyjazdowej i odbył się na terenie gminy Osiecznica (Dolny Śląsk).
 3. Piknik sportowy odbył się na boisku sportowym w Siecieborzycach.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami działań przewidzianych w projekcie byli:

 1. Uczestnicy pozalekcyjnych zajęć sportowych – 10 dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
 2. Uczestnicy obozu kondycyjnego – 10 dzieci w wieku od 4 do 12 lat oraz 10 rodziców.
 3. Uczestnicy festynu sportowego – 50 mieszkańców Siecioborzyc w różnym przedziale wiekowym.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Rada Sołectwa Siecieborzyce – pomoc przy organizacji pikniku.
 • P.W Sikorscy – Firma udostępniła bezpłatnie i ławki i stoły na potrzeby organizacji pikniku.
 • Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach – udostępnia salę gimnastyczną, na której organizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci.