Mapa strony

Akademia Rękodzieła – warsztaty rękodzielnicze dla każdego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja wychowanek MOW z lokalną społecznością, propagowanie rękodzielnictwa wśród młodego pokolenia. Wyposażenie miejsca – sali socjoterapii.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dzięki nabyciu przez dziewczęta umiejętności rękodzielniczych powstało wyposażenie do sali socjoterapeutycznej w postaci puf i poduch. Ponadto dzięki wspólnym warsztatom z miejscowymi rękodzielniczkami udało nam się poszerzyć działalność, dziewczęta uczestniczą w projekcie UNICEF, szyją i ozdabiają lalki na licytacje. Projekt stał się zalążkiem stworzenia pracowni rękodzielniczo-krawieckiej. Spotykałyśmy się co najmniej raz w tygodniu. Oprócz wyposażenia sali socjoterapeutycznej dzięki ogłoszonej przez nas zbiórce włóczek mamy kolejne pomysły, które realizujemy, robimy różnorodne ozdoby, które zamierzamy przeznaczyć na różnego rodzaju licytacje, kiermasze.

Rezultaty projektu

  • Rezultaty twarde: pracownia.
  • Rezultaty miękkie: nabywanie umiejętności interpersonalnych oraz prospołecznych przez wychowanki MOW, utrwalenie wiedzy na temat rękodzielnictwa, integracja międzypokoleniowa, wymiana doświadczeń międzypokoleniowych oraz miedzy rówieśnikami, nauka tworzenia, koordynacji przebiegu oraz rozliczenia projektu, uczenia młodzieży odpowiedzialności za zadania, które zostały jej powierzone, pozytywny obraz MOW wśród społeczności lokalnej.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli uczestnicy warsztatów rękodzielniczych, zarówno osoby zapraszane na spotkania (instruktorzy), jak i uczestnicy. Stale w projekcie brało udział 30 osób, ponadto zapraszaliśmy na spotkania seniorów, uczniów innych szkół. Dotarliśmy do ponad 200 odbiorców.

Partnerzy w realizacji projektu

Prywatny przedsiębiorca ze Złocieńca, który wsparł nas finansowo.