Mapa strony

Akademia Aktywności w Niewieścinie

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Projekt polegał na zorganizowaniu Akademii Aktywności w celu zagospodarowania mieszkańcom czasu wolnego. Oferowaliśmy: aktywność ruchową, artystyczną, intelektualną, muzyczną, szkoleniową, rozrywkową.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Na festynie świętojańskim dokonaliśmy promocji projektu i wstępnej rekrutacji uczestników. Zorganizowaliśmy stoisko informacyjno-promocyjne, na którym zapoznaliśmy mieszkańców z naszą ofertą. Każdy uczestnik otrzymał indeks Akademii. W programie Akademii Aktywności zaoferowaliśmy:

  1. Cykl warsztatów szachowych.
  2. Zajęcia artystyczne.
  3. W czasie, gdy dzieci miały zajęcia, dorośli uczestniczyli w pięciu warsztatach tematycznych (psychologia odpoczynku, fizjoterapia w najczęstszych chorobach, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem fantomów, dekorowanie potraw, sztuka zdobienia zdobienia warzyw i owoców, zabiegi kosmetyczne).
  4. Naukę gry na gitarze.
  5. Cykliczne marsze chodziarzy nordic walking.
  6. Udział członków Akademii w SP w Niewieścinie na wieczorku biesiadnym.

Rezultaty projektu

Integracja międzypokoleniowa, rozwój pasji, pogłębienie wiedzy i kompetencji 70 uczestników, doposażenie w materiały warsztatowe. 30 godzin warsztatów szachowych, 5 zajęć artystycznych, 5 warsztatów tematycznych (psychologia odpoczynku, fizjoterapia w najczęstszych chorobach, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem fantomów, dekorowanie potraw, sztuka zdobienia zdobienia warzyw i owoców, zabiegi kosmetyczne), 40 godzin nauki gry na gitarze, marsze nordic walking.

Odbiorcy projektu

70 mieszkańców wsi i okolic – od dzieci do osób w podeszłym wieku.

Partnerzy w realizacji projektu

GOKSiR w Pruszczu, Parafia Niewieścin, SP W Niewieścinie, Sołtys Niewieścin