Mapa strony

Ahoj przygodo!

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Dzięki zajęciom z żeglarstwa, dzieci nauczyły się samodzielności, odpowiedzialności oraz podejmowania samodzielnych szybkich i nierzadko trudnych decyzji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć nad jeziorem w Sokółce dla dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu miasta Sokółki. Do dyspozycji mieliśmy jachty otwarto-pokładowe typu Omega oraz jeden jacht kabinowy typu „Bez 4”, będące własnością Klubu. Podczas zajęć dzieci ze świetlic miały możliwość zapoznania się z zasadami sztuki pływania na żaglach, jak również nauczyły się jak radzić sobie z podstawowymi węzłami żeglarskimi.

Rezultaty projektu

  • Dzieci nauczyły się sztuki pływania na żaglach i wiązania węzłów żeglarskich
  • Dzieci wzięły udział w regatach
  • Dzieci zapoznały się z nową formą spędzenia wolnego czasu
  • Dzieci miały możliwość rozwinięcia w sobie nowej pasji
  • Dzieci poznały nowych ciekawych ludzi, nawiązały przyjaźnie, zintegrowały się z rówieśnikami

Odbiorcy projektu

Zajęcia skierowane były do grupy 15 dzieci z terenu miasta Sokółki, podopiecznych świetlic środowiskowych znajdujących się na terenie naszego miasta.

Partnerzy w realizacji projektu

OSiR Sokółka, Fundacja SFL