Mapa strony

Abecadło gryzipórka

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Głównym celem jest podniesienie kompetencji z zakresu dziennikarstwa prasowego u 12 seniorów 60+ w Zawierciu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Zarządzanie projektem.
  • Promocja i rekrutacja uczestników projektu.
  • Spotkanie informacyjne.
  • Warsztat dziennikarskie 4 spotkania po 2 h dla 12 osób.
  • Warsztaty fotograficzne 2 spotkanie po 2 h dla 12 osób.
  • Monitoring i ocena projektu.

Rezultaty projektu

  • Rezultaty z warsztatów dziennikarskich – wzrost umiejętności pisania różnorodnych tekstów dziennikarskich -12 osób/ 8 godziny zajęć.
  • Rezultaty z warsztatów fotograficznych – wzrost umiejętności artystycznych – 12 osób/4 godziny zajęć.
  • Rezultaty projektu: Nabycie umiejętności zgodnie z założeniami projektu, rozwijanie kreatywności seniorów u 90% uczestników projektu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi było dwanaście osób, członków ZUTW.