Mapa strony

ABBA – gramy, śpiewamy i mówimy po angielsku

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Wzrost integracji grupowej wśród dzieci, podniesienie kompetencji językowych, budowanie poczucia własnej wartości i podniesienie atrakcyjności występów zespołu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty muzyczne i warsztaty taneczne, które zawierały elementy nauki języka angielskiego.
Zostały zakupione nowe kostiumy na występy. Społeczność rodziców dzieci i młodzieży, która brała udział w warsztatach spotykała się rozmawiając o swoich dzieciach i ich zainteresowaniach. Młodzież, która już zdobyła certyfikaty językowe przekazywała swoją wiedzę i umiejętności swoim młodszym kolegom. Przygotowano koncert z piosenkami ABBY.

Rezultaty projektu

Zajęcia z instruktorami muzyki w małych grupach przygotowały uczestników do występów na dużej scenie.
Rodzice zaangażowali się w przygotowanie koncertu. 55 osób umocniło swoje poczucie własnej wartości, jak i integracji z grupą, 42 osoby poprawiły kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim, przygotowano 19 piosenek, wykonano 4 układy taneczne. Zespół wystąpił w nowych kostiumach, przez co poprawił swój wizerunek sceniczny. Koncerty obejrzało około 500 osób.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami działań projektowych były dzieci i młodzież występująca w zespole „Świąteczna Kapela” i „Świąteczna Kapela Junior” oraz chętne osoby – dzieci, młodzież i dorośli, którzy włączyli się w działania. Słuchacze koncertów: społeczność Dobrego Miasta, Pieniężna i Żywkowa.

Partnerzy w realizacji projektu

Szkoła Podstawowa nr2 w Dobrym Mieście, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie, Zespół Szkół w Dobrym Mieście, CKB w Dobrym Mieście, Firma Handlowa Grażyna Maciołek,