Mapa strony

A zintegrujmy się!

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie aktywizacji mieszkańców poprzez zaangażowanie ich w działanie oraz promocja młodego zespołu regionalnego wśród mieszkańców wsi Grzechynia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zorganizowaniu Święta Wsi – integracyjnej imprezy środowiskowej. Działania polegały na przeprowadzeniu spotkania z mieszkańcami i liderami organizacji lokalnych w celu przygotowania programu i przydziałuzadań. Opracowany był scenariusz imprezy, nawiązany był kontakt z lokalnymi mediami. Przygotowane zostały zaproszenia, ulotki i plakaty oraz informacje na stronach internetowych. W ramach projektu odbywały się próby Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Malikowski Groń”, który promował się podczas Święta Wsi.

Program Święta Wsi:

  1. Msza Św. w Kaplicy w Grzechyni.
  2. Przemarsz na Boisko Sportowe „Grom”.
  3. Część oficjalna uroczystości.
  4. Część artystyczna – występy zespołów regionalnych, pokazy strażackie, degustacja potraw regionalnych, twórcy ludowi, zabawa taneczna.

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi mieszkańcy Grzechyni odczuli potrzebę współorganizowania i uczestniczenia w imprezie środowiskowej. Wyrazili chęć kontynuacji takiego święta. Sukcesem projektu jest uświadomienie społeczności lokalnej, że posiadają liderów z inicjatywami, które można zrealizować. Zorganizowane Święto Wsi Grzechyni jest dowodem na to, że społeczność potrafi zintegrować się i ma swoją tożsamość. Realizacja projektu była okazją do wypromowania młodego zespołu regionalnego „Malikowski Groń”.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Grzechyni

Partnerzy w realizacji projektu

  • Sołtys Grzechyni;
  • Radni Grzechyni;
  • OSP w Grzechyni;
  • Klub Sportowy „Grom”; Koło Gospodyń Wiejskich w Grzechyni;
  • Dyrekcja ZS w Grzechyni;
  • Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim.