Mapa strony

A zagrejta muzykanty Marsza Weselnego

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Główny cel projektu to propagowanie, kultywowanie muzyki i sztuki ludowej, zwyczajów i obrzędów wywodzących się z historii naszej gminy za pośrednictwem inscenizacji „Wesela Słubickiego”.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na stworzeniu spektaklu muzycznego – „Wesele Słubickie”, który w swoich etapach kolejno zawierał zaloty, zmówiny, zaręczyny i ślub. Cały obrzęd poszerzony był o szczegółowo opracowany orszak i biesiadę weselną. Scenariusz „Wesela Słubickiego” powstał bazując na zapiskach i wiedzy starszych mieszkańców naszej gminy. Spektaklowi muzycznemu towarzyszył śpiew, żywa muzyka ludowa, która w obecnych czasach odchodzi na drugi plan. Wszystko w całości zamknięte było bogatą choreografią i dekoracją sceniczną. Ciekawy punkt projektu to przejazd Młodej Pary konno bryczką oraz przejście orszaku weselnego ulicami Słubic.

Rezultaty projektu

Ciekawe przedsięwzięcie dało zespołowi możliwość promowania się wśród szerokiej publiczności, co doprowadziło do większej ilości występów, a tym samym zwiększyło zainteresowanie kulturą ludową Mazowsza i naszej Gminy. Współudział Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (udostępnienie sal) z pewnością uatrakcyjniło ofertę kulturalną tych jednostek. Wystawienie szerokiemu gronu mieszkańców ,,Wesela Słubickiego”. Namacalnym rezultatem jest nagrana płyta z „Wesela Słubickiego”.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Słubice oraz gmin ościennych. Projekt przeznaczony był dla osób w każdej grupie wiekowej. Od seniorów z naszego terenu dowiadywaliśmy się, jak wyglądały kiedyś wesela, cała ich oprawa, przygotowania, by nasz scenariusz był jak najbardziej autentyczny dla odbiorców.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Słubice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach, Ochotnicza Straż Pożarna, Orkiestra Dęta ze Słubic, Kawaleria Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach