Mapa strony

800 lat naszej wsi – Żuławka Sztumska

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Cel projektu

Przeprowadzając warsztaty i spotkania z mieszkańcami Żuławki Sztumskiej zbudowaliśmy widowisko oparte o historię miejscowości oraz pokaz spektaklu z udziałem mieszkańców. Powstał też film dokumentalny.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W naszym przedsięwzięciu przeprowadzając warsztaty i spotkania z młodymi i starszymi mieszkańcami Żuławki Sztumskiej, zbudowaliśmy widowisko plenerowe oparte o historię miejscowości. Prace nad korowodowym spektaklem oparte o ideę teatru ludowego i obrzędowego wspierał Teatr 3.5 z Dzierzgonia. Sednem projektu nie był jednak sam pokaz spektaklu z udziałem mieszkańców, ale przygotowania do niego i po jego pokazie stworzenie dokumentu wspomnień starszej części społeczności i ich zapisu cyfrowego. Efektem jest mini film dokumentalny „Miejsce na ziemi – Moja Żuławka” .

Rezultaty projektu

Efektem realizacji projektu był pokaz plenerowego/ulicznego widowiska z udziałem mieszkańców i aktorów Teatru 3.5 z pobliskiego Dzierzgonia oraz film, który jest trwałym śladem realizacji przedsięwzięcia. Przeprowadzone warsztaty i widowisko zdecydowanie wpłynęło pozytywnie na postawy mieszkańców i ich potencjalną aktywność w dalszych działaniach, przez co w przyszłości będzie można podnieść jeszcze wyżej cele i zamierzenia prac w tej miejscowości.

Odbiorcy projektu

Wśród odbiorców projektu udało nam się zgromadzić wszystkie grupy wiekowe zamieszkujące Żuławkę Sztumską, czyli zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych i seniorów. Każda z tych grup poprzez podmiotowe traktowanie mogła wzmocnić poczucie własnej wartości. Łącznie odbiorcy projektu liczyli o koło 70 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu były zarówno lokalne media, takie jak Dziennik Bałtycki czy Tv Regionalna, jak i wspierające nas od początku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Dzierzgoniu i kolektyw Wytwórni Kultury BO-TAK w Dzierzgoniu.